TEMA 13: GEOGRAFIA LA POBLACIÓ MUNDIAL

1. La població mundial i la seva distribució

Els habitants estan repartits de manera molt desigual a la terra.

Densitat de població: indica quants habitants viuen en km2.

Factors que fan que hi hagin més persones:

–   Factors físics: climes temperats, relleus de poca altitud i terra fèrtil.

–    Factors econòmics: molts recursos naturals, activitats industrials i  serveis.

Censos de població: per contar els habitants d’un país. Es fa cada 10 anys.

2. La dinàmica de la població

Els canvis en el nombre d’habitants d’un país depèn: Moviment natural o vegetatiu   Moviments migratoris

Moviment natural o vegetatiu: diferència dels naixements i morts. Es calcula amb taxes.

–    Taxa de natalitat: naixements junt amb la població

–   Taxa de mortalitat: persones mortes junt amb la població.

3. L’evolució de la població mundial: creix lentament fins als S.XVII i augmenta al S.XX.

Països desenvolupats:

–   Fase I: població creix poc: mortalitat infantil, poc aliment, gana, malalties…

–   Fase II: població creix : Hi ha aliments i més higiene ( ús sabó…)

–    Fase III: poca mortalitat  i natalitat ( per la medicina i anticonceptius).

Països pobres: 2 fases
Fase I: Molta mortalitat i natalitat.
Fase II: baixa la mortalitat (medicaments, metges…).

4. Els desequilibris demogràfics
Població dels països desenvolupats:                                               Envelliment de la població : vivim més.
Disminució de la natalitat: poca feina, horari de feina…
Població dels països pobres:                                                  –Població jove: Tenen fills, són un ajuda per la família,
Augment de la natalitat: necessiten més aliments, hospitals, escoles, treball…

5. Els moviments migratoris: sortida o arribada de la població d’un país.
Emigració : sortida de la població del seu lloc d’origen.
Perquè emigren? Per trobar feina i millorar les condicions de vida.
Com les persones altament qualificades (persones que han estudiat, ex: metge)
Zones de emigració: sud-est d’Àsia, Àfrica, est d’Europa i Turquia, Hispanoamèrica.

6. L’estructura demogràfica de la població: és la distribució per l’edat (nens, joves, adults i ancians) i sexe.
Per edat: – Població jove: natalitat alta, molta educació i llocs de treball.
Població adulta: natalitat baixa o immigració. Mes adults treballant.
Població d’ancians: natalitat i mortalitat molt baixa, molta esperança de vida.
Estructura de població d’un país segons el sexe: el nombre d’homes i dones que hi ha.

7. Estructura econòmica de la població: el determina la població activa per sectors productius:
Sector primari: agricultura, ramaderia, pesca i explotació forestal.
Sector secundari: mineria, energia, industria i construcció.
Sector terciari o de serveis: educació, sanitat, transports, comerç…
Països desenvolupats: treballen al sector secundari i terciari és alt.
Països pobres: les persones treballen al sector primari.
Igualtat de gènere: igualtat laboral de tots els sexes.

Aquesta entrada ha esta publicada en 2n ESO, Ciències socials. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.